d1-bilsyn.dk » Prisliste

1. Gangs Periodiske syn og registreringssyn:

Person- og varebiler med totalvægt højest 3.500 kg                                          450,- kr.

Motorcykler, påhængsvogne eller påhængsredskaber til MC, knallert                 350,- kr.

Campingvogne, påhængs- og sættevogne med total vægt højest 3500 kg        400,- kr.

Busser til flere end 9 personer føreren medregnet (periodesyn)

Med totalvægt højest 3.500 kg                                                                            550,- kr.

Omsyn:

Person- varebiler med totalvægt højest 3.500 kg                                                250,- kr.

Motorcykler, påhængsvogne eller påhængsredskaber til MC, knallert                  200,- kr.

Campingvogne, påhængs- og sættevogne med typegodkendt

total vægt højest 3.500 kg                                                                                   250,- kr.

Busser til flere end 9 personer føreren medregnet (periodesyn)

Med totalvægt højest 3.500 kg                                                                             300,- kr.

Toldsyn:

Personbiler til højest 9 personer føreren medregnet. (udføres kun

 i forbindelse med et registreringssyn)                                                                 400,- kr.

Motorcykler                                                                                                           250,- kr.